[1]
พรหมมาส., “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 367-382, 1.