[1]
ยงกสิการณ์น., พรพิสุทธิมาศส., and วงศ์วัฒนะเ., “ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 117-128, 1.