[1]
ศิริสานต์ ป. และ ชาตินิยม เ., “พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์”, URU J., ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 95–106, ธ.ค. 2023.