[1]
หลู่จิ่ง จ., ปินตานา ภ., หอมดวง น., และ ไชยชนะ ธ., “การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล”, URU J., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 139–155, มิ.ย. 2023.