[1]
อาจนาฝาย ศ., พิมพ์กิ ภ. ., จงกล พ., นามวงษ์ จ. ., และ ชลปรีชา ด. ., “การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี”, URU J., ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 91, ธ.ค. 2021.