[1]
อาจสุธรรม ว., พรมจันทร์ ภ. ., วงค์มุด น. ., เกิดสาย ล. ., ลิ้มสมมุติ ก. ., and มิ่งฉาย เ. ., “การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่”, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 91–104, Jun. 2021.