[1]
พรหมน้อย ส., มิ่งฉาย เ. ., มาน้อย ส. ., คงเลิศ ณ. ., and อภัยกาวี พ., “ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ”, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 55–66, Jun. 2021.