[1]
แจขจัด ภ. and นิรัญศิลป์ ร., “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า”, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 35–54, Jun. 2021.