[1]
สุขอึ้ง ก. และ พนาอดิศัย ส., “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, URU J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 19–33, มิ.ย. 2021.