[1]
สุขอึ้ง ก. and พนาอดิศัย ส., “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, URUJ, vol. 16, no. 1, pp. 19–33, Jun. 2021.