[1]
ดุลยะลา ร., “การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ”, URU J., ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 117–131, ธ.ค. 2020.