สะสมอ. กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 399-416, 11.