ยงกสิการณ์น.; พรพิสุทธิมาศส.; วงศ์วัฒนะเ. ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 117-128, 11.