มาลาศรีเ.; ผลงามภ. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 25-38, 11.