พุกอินทร์อ. การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 14, n. 2, p. 121-133, 24 Dec. 2019.