(1)
ยงกสิการณ์น.; พรพิสุทธิมาศส.; วงศ์วัฒนะเ. ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. URUJ 1, 11, 117-128.