(1)
หลู่จิ่ง จ.; ปินตานา ภ.; หอมดวง น.; ไชยชนะ ธ. การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล. URU J. 2023, 18, 139-155.