(1)
อาจนาฝาย ศ.; พิมพ์กิ ภ. .; จงกล พ.; นามวงษ์ จ. .; ชลปรีชา ด. . การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี. URU J. 2021, 16, 91.