(1)
พรหมน้อย ส.; มิ่งฉาย เ. .; มาน้อย ส. .; คงเลิศ ณ. .; อภัยกาวี พ. ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces Cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. URUJ 2021, 16, 55-66.