(1)
แจขจัด ภ.; นิรัญศิลป์ ร. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า. URUJ 2021, 16, 35-54.