[1]
สะสมอ. 1. กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 399-416.