[1]
เพ็งหมื่นราชภ. 1. บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 271-286.