[1]
ยงกสิการณ์น., พรพิสุทธิมาศส. and วงศ์วัฒนะเ. 1. ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 117-128.