[1]
หลู่จิ่ง จ., ปินตานา ภ., หอมดวง น. และ ไชยชนะ ธ. 2023. การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 18, 1 (มิ.ย. 2023), 139–155.