[1]
อาจนาฝาย ศ., พิมพ์กิ ภ. , จงกล พ., นามวงษ์ จ. และ ชลปรีชา ด. 2021. การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 16, 2 (ธ.ค. 2021), 91.