[1]
พรหมน้อย ส., มิ่งฉาย เ. , มาน้อย ส. , คงเลิศ ณ. and อภัยกาวี พ. 2021. ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร . Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 55–66.