[1]
แจขจัด ภ. and นิรัญศิลป์ ร. 2021. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 35–54.