[1]
สุขอึ้ง ก. and พนาอดิศัย ส. 2021. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 16, 1 (Jun. 2021), 19–33.