[1]
พุกอินทร์อ. 2019. การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 14, 2 (Dec. 2019), 121-133.