กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตร ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy