กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอุณหภูมิในการอบต่อคุณค่าทางโภชนาการและลักษณะทางกายภาพของกากมันหมู Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy