[1]
เพชรคำ ส., “โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์”, Cre.Sci., vol. 3, no. 6, pp. 49–62, Jul. 2013.