[1]
การุณย์ลัญจกร ส., “ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”, Cre.Sci., vol. 4, no. 7, pp. 141–146, Jul. 2013.