[1]
ล่ามสมบัติ เ., หวานอารมณ์ อ., and ไชยสุข อ., “แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา”, Cre.Sci., vol. 4, no. 7, pp. 35–46, Jul. 2013.