[1]
เพ็งสวัสดิ์ว., “การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร”, SNRUJST, vol. 4, no. 7, pp. 1-10, 1.