[1]
ฉลากบาง ว., “บทบรรณาธิการ”, Cre.Sci., vol. 4, no. 7, Jul. 2013.