[1]
พรหมเทพ ว. and ยศตะโคตร ส., “การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก”, Cre.Sci., vol. 4, no. 8, pp. 67–76, Jul. 2013.