[1]
ราชพิลา ธ. and เจนศิริศักดิ์ ส., “สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน”, Cre.Sci., vol. 4, no. 8, pp. 1–22, Jul. 2013.