[1]
ชาติยานนท์ บ., “ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง”, Cre.Sci., vol. 5, no. 9, pp. 119–130, Jul. 2013.