[1]
Saisunee Klangpraphan ส. . ก., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”, Cre.Sci., vol. 7, no. 13, pp. 99–110, Jun. 2015.