[1]
Wongpattana Sriprasert ว. . ศ., “การจัดการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ธุรกิจแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนบ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, Cre.Sci., vol. 7, no. 13, pp. 45–64, Jun. 2015.