[1]
ประเสริฐสิน อ., “อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน”, Cre.Sci., vol. 6, no. 11, pp. 95–106, Jun. 2014.