[1]
ม่านโคกสูง ป., “บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว”, SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 179–182, Mar. 2014.