[1]
ประเสริฐสิน อ., “การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work”, SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, pp. 73–84, Mar. 2014.