[1]
ยีมิน เ., “บทบรรณาธิการ”, SNRU. J. Sci. Tech., vol. 5, no. 10, p. -, Mar. 2014.