[1]
เทียนกล่ำ อ., “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”, Cre.Sci., vol. 1, no. 1, pp. 115–122, Jul. 2013.