[1]
เทียนกล่ำอ., “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”, SNRUJST, vol. 1, no. 1, pp. 115-122, 1.