[1]
สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ., “การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก”, Cre.Sci., vol. 1, no. 1, pp. 97–114, Jul. 2013.