[1]
มหาชัย ร., คำเหม็ง ท., จินดาประเสริฐ ป., and รักซ้อน ส., “ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว”, Cre.Sci., vol. 1, no. 2, pp. 143–150, Jul. 2013.