[1]
นิ่มตลุง อ., “การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน”, Cre.Sci., vol. 1, no. 2, pp. 39–54, Jul. 2013.